Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website canthooto.com bao gồm các thông tin như: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email. Đây là các thông tin mà canthooto.com cần Người dùng cung cấp bắt buộc khi muốn liên hệ với chúng tôi thông qua Website canthooto.com.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website canthooto.com sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:
-    Cung cấp các dịch vụ cho người dùng.
-    Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa canthooto.com và Người dùng.
-    Liên lạc và giải quyết với Người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
-   Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website canthooto.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân của Khách hàng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu khách hàng đưa ra.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Vietcore
Địa chỉ: 202 Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Email: info@canthooto.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Để cập nhật dữ liệu cá nhân, thành viên có thể thay đổi trực tiếp tại website CANTHOOTO.COM, bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình.

6. Người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

-    Người cung cấp thông tin được quyền xem thông tin do bản thân mình cung cấp.
-    Đơn vị thu thập thông tin (mục 4)
-    Các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ được cung cấp thông tin người dùng trong các trường hợp cụ thể để phục vụ cho mục đích giải quyết tranh chấp hoặc do người dùng đã vi phạm đến pháp luật Việt Nam.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin khách hàng

Khi muốn gửi khiếu nại về các vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng mà người dùng đã cung cấp, người dùng vui lòng thực hiện theo các bước sau:
+ Bước 1: Thành viên phản ánh về vấn đề thông tin mà mình gặp phải qua email: info@canthooto.com
+ Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên và chủ động giải quyết nhanh chóng, sau đó trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.
+ Bước 3: Công ty sẽ tiến hành điều chỉnh và giải quyết vấn đề tương ứng tùy theo kết quả giải quyết khiếu nại và sự thống nhất cuối cùng giữa hai bên.
Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Gửi khiếu nại tại địa chỉ:
Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Vietcore
Địa chỉ: 202 Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Email: info@canthooto.com

8. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Website canthooto.com cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của thành viên, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà thành viên cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng dịch vụ tại canthooto.com được bảo mật.
canthooto.com chỉ sử dụng thông tin của thành viên trong phạm vi được giới hạn ở Quy chế này hoặc khi có sự đồng ý của thành viên đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.