FILTER
Danh sách xe ô tô: có 20 kết quả
Foton Auman EST C340
Liên hệ
Số chỗ 2 chỗ Số chỗ
2 chỗ
Hộp số Hộp số
null
Loại nhiên liệu Diesel Nhiên liệu
Diesel
Loại xe Xe tải Loại xe
Xe tải
Xuất xứ Nhập khẩu Xuất xứ
Nhập khẩu
Dung tích 10500cc Dung tích
10500cc
Tải trọng 19.99 tấn Tải trọng
19.99 tấn
Foton Auman C240
Liên hệ
Số chỗ 2 chỗ Số chỗ
2 chỗ
Hộp số Hộp số
null
Loại nhiên liệu Diesel Nhiên liệu
Diesel
Loại xe Xe tải Loại xe
Xe tải
Xuất xứ Nhập khẩu Xuất xứ
Nhập khẩu
Dung tích 6690CC Dung tích
6690CC
Tải trọng 13.95 tấn Tải trọng
13.95 tấn
Foton Auman ETX D240
Liên hệ
Số chỗ 2 chỗ Số chỗ
2 chỗ
Hộp số Hộp số
null
Loại nhiên liệu Diesel Nhiên liệu
Diesel
Loại xe Xe tải Loại xe
Xe tải
Xuất xứ Nhập khẩu Xuất xứ
Nhập khẩu
Dung tích 9726cc Dung tích
9726cc
Tải trọng 11.8 tấn Tải trọng
11.8 tấn
Xe tải thùng kín cánh dơi Foton Auman C160 CD2
Liên hệ
Số chỗ 2 chỗ Số chỗ
2 chỗ
Hộp số Hộp số
null
Loại nhiên liệu Diesel Nhiên liệu
Diesel
Loại xe Chuyên dụng Loại xe
Chuyên dụng
Xuất xứ Nhập khẩu Xuất xứ
Nhập khẩu
Dung tích 3760cc Dung tích
3760cc
Tải trọng 7.1 tấn Tải trọng
7.1 tấn
Foton Auman EST FV400
Liên hệ
Số chỗ 2 chỗ Số chỗ
2 chỗ
Hộp số Hộp số
null
Loại nhiên liệu Diesel Nhiên liệu
Diesel
Loại xe Xe tải Loại xe
Xe tải
Xuất xứ Nhập khẩu Xuất xứ
Nhập khẩu
Dung tích 11800cc Dung tích
11800cc
Tải trọng 14.77 tấn Tải trọng
14.77 tấn
Foton Auman GTL D240
Liên hệ
Số chỗ 2 chỗ Số chỗ
2 chỗ
Hộp số Hộp số
null
Loại nhiên liệu Diesel Nhiên liệu
Diesel
Loại xe Xe tải Loại xe
Xe tải
Xuất xứ Nhập khẩu Xuất xứ
Nhập khẩu
Dung tích 9726cc Dung tích
9726cc
Tải trọng 10.25 tấn Tải trọng
10.25 tấn
Foton Auman ETX D300
Liên hệ
Số chỗ 2 chỗ Số chỗ
2 chỗ
Hộp số Hộp số
null
Loại nhiên liệu Diesel Nhiên liệu
Diesel
Loại xe Xe tải Loại xe
Xe tải
Xuất xứ Nhập khẩu Xuất xứ
Nhập khẩu
Dung tích 9726cc Dung tích
9726cc
Tải trọng 16.6 tấn Tải trọng
16.6 tấn
Foton Auman C160L
Liên hệ
Số chỗ 2 chỗ Số chỗ
2 chỗ
Hộp số Hộp số
null
Loại nhiên liệu Diesel Nhiên liệu
Diesel
Loại xe Xe tải Loại xe
Xe tải
Xuất xứ Nhập khẩu Xuất xứ
Nhập khẩu
Dung tích 3760cc Dung tích
3760cc
Tải trọng 7.5 tấn Tải trọng
7.5 tấn
Foton Auman EST C300
Liên hệ
Số chỗ 2 chỗ Số chỗ
2 chỗ
Hộp số Hộp số
null
Loại nhiên liệu Diesel Nhiên liệu
Diesel
Loại xe Xe tải Loại xe
Xe tải
Xuất xứ Nhập khẩu Xuất xứ
Nhập khẩu
Dung tích 10500cc Dung tích
10500cc
Tải trọng 16.8 tấn Tải trọng
16.8 tấn
Foton Ollin S490
Liên hệ
Số chỗ 3 chỗ Số chỗ
3 chỗ
Hộp số Hộp số
null
Loại nhiên liệu Diesel Nhiên liệu
Diesel
Loại xe Xe tải Loại xe
Xe tải
Xuất xứ Nhập khẩu Xuất xứ
Nhập khẩu
Dung tích 2771cc Dung tích
2771cc
Tải trọng 1.99 tấn Tải trọng
1.99 tấn
Foton Ollin S720
Liên hệ
Số chỗ 3 chỗ Số chỗ
3 chỗ
Hộp số Hộp số
null
Loại nhiên liệu Diesel Nhiên liệu
Diesel
Loại xe Xe tải Loại xe
Xe tải
Xuất xứ Nhập khẩu Xuất xứ
Nhập khẩu
Dung tích 4214cc Dung tích
4214cc
Tải trọng 7.2 tấn Tải trọng
7.2 tấn
Foton Auman C160
Liên hệ
Số chỗ 2 chỗ Số chỗ
2 chỗ
Hộp số Hộp số
null
Loại nhiên liệu Diesel Nhiên liệu
Diesel
Loại xe Xe tải Loại xe
Xe tải
Xuất xứ Nhập khẩu Xuất xứ
Nhập khẩu
Dung tích 3760cc Dung tích
3760cc
Tải trọng 9.1 tấn Tải trọng
9.1 tấn
Xe phun nước rửa đường Auman ETX D300-PN1
Liên hệ
Số chỗ 2 chỗ Số chỗ
2 chỗ
Hộp số Hộp số
null
Loại nhiên liệu Diesel Nhiên liệu
Diesel
Loại xe Chuyên dụng Loại xe
Chuyên dụng
Xuất xứ Nhập khẩu Xuất xứ
Nhập khẩu
Dung tích 9726cc Dung tích
9726cc
Tải trọng 15 tấn Tải trọng
15 tấn
Foton OLLIN S700
Liên hệ
Số chỗ 3 chỗ Số chỗ
3 chỗ
Hộp số Hộp số
null
Loại nhiên liệu Diesel Nhiên liệu
Diesel
Loại xe Xe tải Loại xe
Xe tải
Xuất xứ Nhập khẩu Xuất xứ
Nhập khẩu
Dung tích 2771cc Dung tích
2771cc
Tải trọng 3.49 tấn Tải trọng
3.49 tấn
Xe thùng kín cánh dơi Auman C240-CD1
Liên hệ
Số chỗ 2 chỗ Số chỗ
2 chỗ
Hộp số Hộp số
null
Loại nhiên liệu Diesel Nhiên liệu
Diesel
Loại xe Chuyên dụng Loại xe
Chuyên dụng
Xuất xứ Nhập khẩu Xuất xứ
Nhập khẩu
Dung tích 6690cc Dung tích
6690cc
Tải trọng 12.7 tấn Tải trọng
12.7 tấn
Xe chở gia súc AUMAN EST C300-GS1
Liên hệ
Số chỗ 0 chỗ Số chỗ
null
Hộp số Hộp số
null
Loại nhiên liệu Diesel Nhiên liệu
Diesel
Loại xe Chuyên dụng Loại xe
Chuyên dụng
Xuất xứ Nhập khẩu Xuất xứ
Nhập khẩu
Dung tích 10500cc Dung tích
10500cc
Tải trọng 12 tấn Tải trọng
12 tấn
Xe thùng bửng nâng Auman C160-KB1
Liên hệ
Số chỗ 2 chỗ Số chỗ
2 chỗ
Hộp số Hộp số
null
Loại nhiên liệu Diesel Nhiên liệu
Diesel
Loại xe Chuyên dụng Loại xe
Chuyên dụng
Xuất xứ Nhập khẩu Xuất xứ
Nhập khẩu
Dung tích 3760CC Dung tích
3760CC
Tải trọng 9.1 tấn Tải trọng
9.1 tấn
Xe chở cám Auman C160-XC1
Liên hệ
Số chỗ 2 chỗ Số chỗ
2 chỗ
Hộp số Hộp số
null
Loại nhiên liệu Diesel Nhiên liệu
Diesel
Loại xe Chuyên dụng Loại xe
Chuyên dụng
Xuất xứ Nhập khẩu Xuất xứ
Nhập khẩu
Dung tích 3760cc Dung tích
3760cc
Tải trọng 8 tấn Tải trọng
8 tấn
Xe chở máy chuyên dùng Auman C240
Liên hệ
Số chỗ 2 chỗ Số chỗ
2 chỗ
Hộp số Hộp số
null
Loại nhiên liệu Diesel Nhiên liệu
Diesel
Loại xe Chuyên dụng Loại xe
Chuyên dụng
Xuất xứ Nhập khẩu Xuất xứ
Nhập khẩu
Dung tích 6690cc Dung tích
6690cc
Tải trọng 10.8 tấn Tải trọng
10.8 tấn
Xe chở Pallet Auman C160L-LK1
Liên hệ
Số chỗ 2 chỗ Số chỗ
2 chỗ
Hộp số Hộp số
null
Loại nhiên liệu Diesel Nhiên liệu
Diesel
Loại xe Chuyên dụng Loại xe
Chuyên dụng
Xuất xứ Nhập khẩu Xuất xứ
Nhập khẩu
Dung tích 3760cc Dung tích
3760cc
Tải trọng 6.7 tấn Tải trọng
6.7 tấn